Vysoušení zdiva elektroosmóza


Bor u Tachova, rodinný dům, aktivní bezdrátová elektroosmóza, listopad 2017

Vyšší Brod, bytový dům, březen 2017, technologie: aktivní drátová elektroosmóza EO+

Vítkovice u Lubence, rodinný dům, duben 2017, technologie: aktivní bezdrátová elektroosmóza M2030

Veselí nad Lužnicí, rodinný dům, duben 2017, technologie: aktivní bezdrátová elektroosmóza M2030

Velká Bíteš, rodinný dům, květen 2017, technologie: aktivní bezdrátová elektroosmóza Drymat M2030

Ústí nad Orlicí, rodinný dům, květen 2017, technologie: aktivní bezdrátová elektroosmóza M2030

Ústí nad Orlicí, bytový dům, květen 2017, technologie: aktivní bezdrátová elektroosmóza Drymat M2030

Teplice, rodinný dům, březen 2017, technologie: aktivní bezdrátová elektroosmóza Drymat M2030

Rudná, rodinný dům, červen 2017, technologie: aktivní bezdrátová elektroosmóza Drymat M2030

Praha Žižkov, duben 2017, technologie: aktivní bezdrátová elektroosmóza Drymat M2030

Praha Bubeneč, historická vila, duben 2017, technologie: aktivní bezdrátová elektroosmóza M2030

Praha Dejvice, bytový dům, duben 2017, technologie: aktivní bezdrátová elektroosmóza Drymat M2030

Praha, Smíchov, rodinný dům, duben 2017, technologie: aktivní drátová elektroosmóza EO+

Plzeň, bytový dům, červen 2017, technologie: aktivní drátová elektroosmóza EO+

Ostrožská Nová Ves, rodinný dům, květen 2017, technologie: aktivní bezdrátová elektroosmóza M2030

Malovice, kaplička, duben 2017, technologie: aktivní bezdrátová elektroosmóza Drymat M2030

Vysoušení zdiva - naše největší reference

Video
Kompletní video ke stažení - zde

"Suchou nohou po Ermitáži v Petrohradu v Rusku" - volně převzato z tisku DNN.


Světoznámé muzeum ERMITÁŽ leží v Petrohradě na břehu řeky Něvy a patří do kulturního dědictví UNESCO.


Rozsáhlý objekt s více než 1000 místnostmi. 5 budov patří muzeu ERMITÁŽE. Malá, stará a nová ERMITÁŽ, divadlo ERMITÁŽE a Zimní palác známý jako místo Říjnové revoluce.


Poloha u řeky, tohoto jednoho z největších stavebních komplexů světa, dává této stavbě něco romantického.
Tyto budovy a skutečnost, že Petrohrad je postaven na velmi bažinaté půdě - je tím centrálním problémem.


Tlusté stěny budov jsou mokré a na mnoha místech úplně promočené.


Z ruské strany bylo rozhodnuto se do budoucna postarat o nápravu. Rozhodující podporu obdrželi správci muzea od naší firmy DRYMAT Systeme ze Saska v Německu. "Měli jsme to těžké, protože přirozeně bylo již různé vyzkoušeno s úsilím toto zdivo vysušit." Jak říká šéf firmy p. Lindner. Sasové dostali přesto jednu šanci se prokázat.


V říjnu v r. 2005 bylo počato s instalací na zkoušku, což trvalo do března 2006. V jednom místě na zvláště mokrém místě sklepní klenby v Nové Ermitáži umístili pracovníci firmy Drymat své přístroje, které vytvářejí slabě pulsující magnetické pole, jejímž účinkem se změní povrchové pnutí vody. Vlhkost přestane stoupat vzhůru.


Měřicí místa poté ukázaly, že stupeň vlhkosti zdí klesla až o 1/3." Ředitel Ermitáže se sám o výsledku průběhu přesvědčil a byl nadšen." Sděluje p. Lindner. Také jedna ruská firma analyzovala dosažené výsledky a poté dala dalším instalacím zelenou. To byl průlom k udělení zakázky z Petrohradu do Německa.


"Bylo dobré, že skrze chybějící omítku na 3 až 6 metrů silných stěnách mohly tyto dobře dýchat." Říká p. Lindner. "Tím se mohla vlhkost odpařovat ze zdí rychleji." Nejenom vlhkost byl zde problém. "Vlhkost přináší soli do zdiva, které stavební substanci škodí." Říká šéf firmy. Toto bylo potvrzeno také šetřením Institutu pro památkovou péči v Drážďanech


Expertýza drážďanského profesora a architekta Christhopa Dielitzsch potvrzuje tuto tézi, že s pomocí Drymat Systému, je možné trvalé, až k jádru zdiva zacházející vysoušení. Prvních 10 přístrojů je v současné době instalováno v Zimním paláci a v dalších etapách bude celkem instalováno 191 přístrojů. Přístroje budou dále pracovat v nepřetržitém trvalém provozu, pro který jsou konstruovány. Tento systém musel zvládnout různé překážky, např. výkyvy v napětí vyskytující se v Ruské síti, instalující technik musí i tuto problematiku zvládnout. Substance této jedné z největších staveb světa bude úplně a šetrně vysušena. Říká p. Lindner.


My, Drymat-Systeme.cz, v.o.s. jsme se stali výhradním partnerem pro Českou a Slovenskou republiku, což je pro nás výzvou i závazkem.