Vysoušení zdiva elektroosmóza

Vysušovací metody na principu aktivní elektroosmózy jsou technicky vhodné pro všechny druhy materiálů a konstrukcí s pórovitou strukturou, ve kterých dochází k pohybu vody působením kapilárních sil.

Elektroosmóza je fyzikální proces charakterizovaný pohybem mineralizované vody v pevné porézní látce (zdivu) v důsledku potenciálu stejnosměrného elektrického proudu.

Systém aktivní elektroosmózy je systém zedních a uzemňovacích elektrod propojených na zdroj stejnosměrného proudu o velmi nízkém napětí, čímž dojde k potlačení kapilárního vzlínání vody stavební konstrukcí a k jejímu vysušení na normou dané hodnoty.