Vysoušení domů

Vysoušení domu je navrženo po provedení odborného stavebně-technického průzkumu domu z hlediska vlivů vlhkosti. Cena posouzení pro soukromé osoby nepodnikající v rámci ČR zdarma, ostatní subjekty cena odborného posudku již od 2.500,-- Kč.