Výhody aktivní elektroosmózy

Proč vysoušet prostřednictvím aktivní elektroosmózy?

 • Vyřeší problém s vlhkostí kompletně v jednom kroku – nahradí vodorovnou i svislou izolaci
 • Vysoušení zdiva probíhá bez náročných stavebních prací, proto nemůže dojít k narušení statiky odvlhčovaného objektu, nebo vzniku škod
 • Jde o systém s minimálními stavebními požadavky na instalaci. Nevyžaduje zásah do stavebních konstrukcí. Vlastní provoz je zcela bezúdržbový, provozní náklady jsou zanedbatelné.
 • Pro proces odvlhčování nejsou překážkou jakékoliv tloušťky zdi. Vysušování a odsolování zdiva probíhá v celém profilu stavebních konstrukcí. Lze proto odstranit vlhkost i z jinak velmi problematických konstrukcí.
 • Vhodný časový předstih instalace technologie před následnými sanačními pracemi (zateplování, výměna oken..) může podstatně pozitivně ovlivnit podmínky jejich provádění a ve svém důsledku tyto práce zjednodušit a zlevnit.
 • Jedná se o přímou sanační metodu dle ČSN P 73 0610 a Ö-NORM 3355-2
 • Rychle vysuší a odsolí zdivo (znatelný ústup vlhkosti již po jednom měsíci od instalace)
 • Vysuší i zcela promočené základy – voda je stahována k uzemnění pod základovou spáru
 • Rychle vysuší po náhlých vodních záplavách (povodně, přívalové deště)
 • Rychle vysuší po havarijních únicích vody (prasklé potrubí)
 • Odstraní vlhkost způsobenou po zatékání ze svahů, z vadných žlabů nebo střech
 • Bez velkého nepořádku a náročných stavebních úprav (podřezávání zdí, použití stavební chemie)
 • Neomezuje provoz v domě – instalace trváá již od 2 pracovních dnů
 • Vysuší všechny typy obvodových zdí, příček, podlah, stropů a sklepních prostor
 • Po vysušení snižuje náklady na vytápění
 • Doba vysušení 1 – 3 roky a poté udržování zdiva v suchém stavu
 • 20-letá záruka na funkčnost řídící jednotky
 • Nízké náklady na provoz systému cca 250,-- Kč/ročně