Větrání budov a sklepů

Větrání budov a sklepů

Větrejte správně, automatický systém se postará o příjemné klima

Na současné stavby jsou kladeny vysoké nároky z hlediska tepelné izolace a také neprůvzdušnosti. Požadavkem investora bývá mít dům co nejtěsnější, aby ušetřil za vytápění. Domy jsou zateplovány polystyrenem, který zdivo uzavírá, podlahy jsou betonové a okna vzduchotěsná. Zároveň jsou budovy vytápěny na vyšší teploty, než bylo zvykem v minulosti a v domácnosti je daleko více zdrojů vlhkosti – vaření, pokojové rostliny, pobyt více osob v menších bytech, koupelna a sprcha, sušení prádla v bytech, akvária a podobně.

Tyto skutečnosti jsou zejména u starších a rekonstruovaných objektů spojeny s výskytem problémů s vyšší vlhkostí vnitřního prostředí, vznikem plísní na stěnách a kondenzací vodních par vlhkosti na chladných místech kolem utěsněných oken, v rozích místností, u podlah a podobně.

Všem těmto jevům se lze s úspěchem bránit pouze pravidelným a svědomitým přirozeným větráním otevřenými okny, případně v objektu instalovat větrací jednotky, které jsou nezávislé na člověku a zajistí zlepšení kvality vnitřního prostředí.

Systémy řízeného větrání

Pokud chceme proces větrání vnitřních prostor řešit automaticky a nemáme možnost zajistit pravidelné přirozené větrání bez přítomnosti lidského faktoru, nabízí se několik systémů tzv. řízeného větrání. Tyto systémy fungují za pomoci čidel, které vyhodnocují vnitřní a venkovní relativní vlhkost vzduchu, hodnotu rosného bodu v interiéru, případně i hodnotu množství škodlivin obsažených ve vnitřním vzduchu (hlavně CO2).

S pomocí těchto systémů se výrazně zlepší vnitřní podmínky v obytných místnostech, zabrání se kondenzaci vzdušné vlhkosti na stěnách a výskytu plísní. Nejmodernější systémy fungují ještě na principu zpětného získání tepla z odváděného vzduchu – jedná se o moderní decentralizované větrací jednotky s rekuperací.

Suterénní prostory a sklepy pod úrovní terénu jsou často velmi špatně odvětrávány. Vhodným řešením je systém aktivního odvětrání suterénních prostor. Princip spočívá v použití energeticky úsporné výměny vzduchu pomocí čidlem řízených pomaluběžných ventilátorů bez účasti lidského faktoru.

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí

Nezávazná poptávka