Hydroizolace a drenáže

Svislé hydroizolace a drenáže

Svislá hydroizolace z vnější strany objektu

Při provádění dodatečných hydroizolací zdiva ve styku se zeminou se vždy upřednostňuje jejich provedení z vnější (venkovní) strany obvodového zdiva domu. Nově vytvořené svislé hydroizolace by měly být napojeny na funkční vodorovnou hydroizolaci spodní stavby domu vytvořenou pomocí některé z přímých sanačních metod (podřezání zdiva, chemická injektáž, aktivní elektroosmóza). Svislá hydroizolace pak brání vlhkosti dostávat se do zdiva z boku od přilehlé zeminy a účinně chrání zdivo před působením zemní vlhkosti, dočasně tlakové vody a tlakové vody.

Možnosti svislé hydroizolace

  • Modifikované asfaltové pásy
  • Bitumenové (asfaltové) stěrkové hmoty (výhodou je plošné nanesení a nevytváření spojů)
  • Silikátové hydroizolační hmoty (vhodné pro hydroizolace vnitřní strany zdiva ve vnitřních prostorách objektu při nemožnosti odkopání zvenčí)

Před rozhodnutím o provedení nových dodatečných svislých hydroizolací doporučujeme provést vlhkostní průzkum, který určí příčiny vlhnutí a stav současných hydroizolačních vrstev.

Ochrana hydroizolace, tepelná izolace, ochranné vrstvy

Po vytvoření svislé hydroizolace z vnější strany zdiva je vhodné tuto izolaci ochránit proti poškození při zpětném zásypu zeminou, proti povětrnostním vlivům a proti předčasnému zatížení vodou. Jako ochranné vrstvy se používají např. desky z extrudovaného polystyrenu (slouží zároveň i jako zateplení zdiva, k zamezení kondenzace vlhkosti na vnitřní straně zdiva vlivem tepelných mostů) a profilované (nopové) folie. Je možné využít také plošný geodrén, který slouží jako tepelná izolace obvodového zdiva a zároveň plní funkci odvodňovací – umožňuje prosakování srážkových vod hlouběji do podloží.

Drenážní systém

Drenáže slouží k odvodu nahromaděných srážkových vod kolem obvodových zdí domu a používají se v případě působení vody v málo propustných zeminách. Na dně výkopu se vytvoří rýha směrem od zdiva do výkopu, která se vyplní betonovým klínem pro umístění drenážní trubice. Drenážní trubice je perforovaná (aby umožnila po celé své délce odvod vlhkosti) a musí se umístit v mírném spádu. Na koncích drenážních systému je nutno zajistit bezpečný odtok vody buď do kanalizace, případně do zasakovací jímky umístěné v dostatečné vzdálenosti od objektu.

Orientační cena
  • Provedení svislé hydroizolace zvenčí nebo uvnitř objektu, drenážního systému a následných povrchových úprav: individuálně (přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu a požadavků zákazníka).

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí

Nezávazná poptávka