Sanační omítky

Sanační omítky - obecný popis

  • Tyto metody sami o sobě neodstraňují příčiny vlhkosti a musí proto být aplikovány s některou z přímých sanačních metod, aby byla zaručena jejich dlouhodobá životnost.
  • Sanační malty se připravují s ohledem na technickou vhodnost jejich použití jako vápenné, vápeno-cementové a cementové. Často obsahují příměsi vylepšujících látek.
  • Strukturou technologicky správně provedených sanačních omítek nevzlíná voda a na jejich povrchu nedochází po určitou dobu k tvorbě výkvětů solí.
  • Před volbou vhodných sanačních omítek odebíráme vzorky zdiva a omítek k rozboru solí, zejména dusičnanů, chloridů a síranů.
  • Následně nabídnuté práce včetně dodávky materiálu provedeme na klíč.