Sanační omítky a nátěry

Sanační omítky a nátěry

Sanační omítky

Sanační omítky se využívají při obnově povrchů vlhkostí a solemi zasaženého zdiva. Před jejich použitím je nutno odstranit příčinu vlhnutí zdiva, nedoporučuje se je používat jako jediné opatření proti vlhkosti (v takovém případě bývá jejich životnost značně omezena).

Po odstranění příčiny vlhkosti a zasolení zdiva je vhodné pro úpravu povrchu využít sanační omítku. Díky vysoké poréznosti a paropropustnosti urychlují vysychání zdiva a ukládání solí v porézním systému omítky.

Porézní systém sanační omítky je vnitřně hydrofobizovaný a vlhkost ze zdiva se tak dostane do hloubky pouze několika milimetrů omítky. Vlhkost se vypařuje uvnitř omítky a odchází z ní ve formě vodní páry. Povrch omítky zůstává suchý a bez solných výkvětů.

Pro zaručení spolehlivé účinnosti a dlouhodobé životnosti sanačních omítek je nejprve vhodné provést vlhkostní průzkum, který určí úroveň vlhkosti zdiva, úroveň zasolení zdiva a příčiny vlhkostních poruch zdiva. Poté je třeba odstranit příčiny vlhnutí zdiva vhodnou metodou dle projektu sanace a až poté přistoupit k úpravě povrchů pomocí sanačních omítek.

Sanační omítkový systém se může skládat z následujících vrstev

 • Sanační prohoz – podkladní vrstva před použitím sanačních omítek (prodyšný, porézní, difúzně otevřený – umožňuje průchod vodních par, dobře přídržný k podkladu).
 • Sanační podkladní omítka (základní podkladní omítka, umísťuje se v souvrství na sanační prohoz, prodyšná, porézní, vodoodpudivá, difúzně otevřená, dodatečné tepelně izolační vlastnosti, má zpevňující účinky na zdivo).
 • Sanační jádrová omítka (v sanačním souvrství se umísťuje na podkladní omítku, případně na sanační prohoz, prodyšná, vysoce porézní, vodoodpudivá, difúzně otevřená, dodatečné tepelně izolační vlastnosti).
 • Sanační štuk (ukončovací vrstva sanačního systému, jemný vysoce porézní štuk, vodoodpudivý, umožňující průchod vodní páry ze spodních vrstev sanačního souvrství).
 • Soklová sanační omítka (základní omítka sanačního systému určená na velmi vlhké a prosolené, zejména soklové zdivo objektu).
 • Jednovrstvá sanační omítka (základní omítka sanačního systému s možností nanesení pouze jedné vrstvy, určena pro zdivo se zvýšenou vlhkostí a mírným výskytem solí).
 • Vápenná trassová omítka (základní omítka vhodná zejména k použití na historických objektech a památkově chráněných objektech, minerální lehce zpracovatelná omítka, vysoká pórovitost, zvýšená schopnost ukládání solí a odolnost proti solím, vhodná pro venkovní i vnitřní prostředí).

Obětované omítky

Využívají se ke snížení množství solí ve zdivu před aplikací sanačních omítek v případě velmi vysokého zasolení zdiva. Jedná se o vápennou omítku nastavenou bentonitem, případně lze využít i jiné materiály (např. buničinu). Po aplikaci je nutno zajistit postupné pozvolné vysychání obětované omítky, aby bylo zajištěno snížení obsahu solí ve zdivu. Po několika týdnech se obětovaná omítka oklepe i s proškrábnutím spár do hloubky 20 mm a suť je okamžitě odstraněna. Výsledným efektem je snížení obsahu solí ve zdivu před aplikací sanačních omítek a omezení rizik poškození sanačního omítkové souvrství vysokou koncentrací solí ve vlhkém zdivu.

Omítky regulující vlhkost

Jedná se o sanační omítky, které mají, oproti těm klasickým, výhodu v tom, že vyrovnávají vlhkost vzduchu okolního prostředí. Nejsou vnitřně hydrofobizované, ale jsou naopak hydrofilní. To znamená, že pokud je vlhkost vzduchu okolního prostředí nízká, dochází skrze ně k rychlému odpařování vlhkosti a naopak, když je vlhkost okolního prostředí vysoká, jsou tyto omítky schopny vysokou vlhkost do sebe přijmout bez její kondenzace na povrchu. Jsou schopny ji rozprostřít ve své struktuře a až se relativní vlhkost sníží, např. pravidelným větráním, dojde k uvolnění vlhkosti z omítek.. Díky těmto vlastnostem jsou tyto omítky vhodné pro využití v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu a zabraňují růstu plísní na jejich povrchu a kondenzaci vlhkosti. Tyto omítky jsou určeny k použití hlavně ve vnitřních prostorách domů.

Tepelně izolační omítky – energetická sanace zdiva

Tyto omítky se kromě parametrů standardních sanačních omítek vyznačují velmi nízkou objemovou hmotností. Jejich přidanou hodnotou je schopnost zvýšit tepelně izolační vlastnosti zdiva, což vede kromě schopnosti akumulovat soli a udržovat zdivo suché, také k výrazným úsporám energie za vytápění. Jsou použitelné v případě sanace zdiva pod úrovní terénu, kde hrozí povrchové kondenzace vlhkosti. Navrhují se pro vnitřní a vnější zateplení objektů a jsou vhodné tam, kde není možno provést kontaktní zateplovací systém (členité fasády domu, památkově chráněné objekty). Tyto omítky mají až 17x vyšší tepelně izolační vlastnosti než klasické omítky.. Neobsahují cement, jsou tedy vhodné pro památkově chráněné objekty.

Povrchové nátěry na sanační omítky

Povrchová úprava nesmí negativně ovlivnit propustnost spodních omítkových vrstev pro vodní páry. Jejich paropropustnost tedy musí být vyšší než je paropropustnost spodních vrstev pod nátěrem. Další důležitou vlastností nátěrů je nízká nasákavost.

Pro povrchové natírání zdiva používáme zejména následující typy nátěrů:

 • Vápenné barvy.
 • Modifikované vápenné barvy (pro zlepšení odolnosti vápenných barev vůči povětrnostním vlivům).
 • Silikátové a modifikované silikátové barvy.
 • Speciální nátěry a stěrky proti plísním.
 • Ochranné emulze na fasády pro snadné odstranění nežádoucích nátěrů, kreseb a grafity.

Proces návrhu povrchových úprav zdiva po odstranění zdroje vlhkosti

Orientační cena

 • Řešení následků vlhkostí poškozeného zdiva: individuálně (přesnou cenu určí technik na základě provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu sanace vlhkého zdiva a na základě náročnosti a rozsahu prací na daném objektu a požadavků zákazníka).

Sanace vlhkého zdiva - reference

Podívejte se na výběr z našich referencí

Nezávazná poptávka