Průběh vysoušení zdiva metodou aktivní elektroosmózy

Průběh vysoušení je v pravidelných intervalech dodavatelem kontrolován protokolovaným měřením. Zařízení zůstává pevnou součástí budovy a pracuje v nepřetržitém provozu, díky tomu nemůže vlhkost znovu vniknat do budovy – objekt zůstává suchý.

První vstupní kontrolní měření je prováděno při samotné instalaci systému, kdy se do zdiva vyvrtají sondy přibližně 10 cm do hloubky zpravidla ve třech výškových úrovních v nejvíce vlhkostí postižených částech stavby. Následně je změřena vlhkost přímo uvnitř zdiva a naměřené hodnoty jsou zaznamenány do protokolu, který je předán zákazníkovi.

Další standardní měření probíhá po jednom roce od instalace systému, kdy se sami ozveme zákazníkům a domluvíme s nimi návštěvu našeho technického pracovníka. Měření vlhkosti pak probíhá v již při instalaci předvrtaných otvorech a naměřené hodnoty jsou zaneseny do protokolu za přítomnosti zákazníka. Při tomto měření také odebíráme vzorky omítek a zdiva, na kterých následně provádíme laboratorní testy, zjišťující množství solí v materiálu a navrhujeme optimální řešení omítek pro dané prostory. Tato služba je postkytována v rámci spolupráce zdarma

Měření obsahu soli ve zdivu

Při instalaci systému a následném vysychání objektu totiž dochází zároveň k jeho odsolování a na starých a vlhkostí zasažených omítkách se mohou objevovat solné výkvěty. Tyto výkvěty doporučujeme průběžně odstraňovat a po měření po jednom roce, a pokud zasolení zdiva bude stále vysoké, doporučujeme omítky vyměnit. Po vysoušení zdiva naším systémem již nedochází k opětovnému vzlínání vody a tedy k degradaci zdi a omítky vlhkosti a solnými výkvětů, na kterých může kondenzovat vzdušná vlhkost a dále pak zavlhčovat zdivo. Po provedení laboratorních testů zasíláme zákazníkům podrobnou zprávu o hodnotách zbytkové vlhkosti a zasolení zdiva a doporučujeme buď natažení standardních jádrových omítek, případně při vyšších hodnotách zasolení zdiva doporučujeme aplikaci sanačních omítek.

Další kontrolní měření pak probíhá po třech letech od instalace technologie, kdy se zákazníkovi ozýváme a domlouváme termín měření. Vše probíhá opět standardním postupem popsaným výše. Po třech letech je již nemovitost suchá a systém ji pak dále udržuje na hodnotách vlhkosti zdiva danou Českou stavební normou – tedy 6,5 % hm vlhkosti v prostorách pod úrovní terénu a 3 % hm pro obytné prostory, nebo pro prostory nad úrovní terénu. Ani po třech letech pro nás péče o zákazníka nekončí a dále zajišťujeme servis zařízení a případné poradenství.

Technologie Drymat

V případě zájmu je pak možnost si domluvit i další kontrolní měření vlhkosti, nad rámec služeb, které poskytujeme při zákazníkům při koupi naší technologie.