Montáž systému Drymat M2030 EO+

Postup montáže:

  • Řídící jednotka se instaluje centrálně v objektu v nadzemním nebo podzemním podlaží (určí projekt montáže po provedeném vlhkostním měření).
  • Instalace kladných elektrod cca 20 – 30 cm nad úrovní podlahy do vlhkého zdiva ve sklonu cca 45 ° směrem dolů v odstupu 2 - 3 m, čím menší odstup, tím rychlejší vysoušení.
  • Jednotlivé elektrody se propojují izolačním dvouplášťovým kabelem pro vlhká prostředí o průřezu min. 1,5 mm². Tento kabel lze použít též pro rozvody pod omítkou.
  • Uzemňovací trn – katodu v délce 80 a více cm instalujeme do podzákladí objektu – pokud je to možné přímo pod řídící jednotkou na nejnižším místě objektu. Katoda se ukládá do plastové chránící trubice s tím, že kontaktní špice na konci vyčnívá cca 10 cm jako kontakt pod základní desku objektu.
  • Schema instalace – výkres zde.
  • Vysušení lze u přístroje DRYMAT® M 2030 EO + očekávat za 3 – 12 měsíců.