Aktivní elektroosmóza

Jak funguje vysoušení zdiva prostřednictvím aktivní elektroosmózy?

Vysušování prostřednictvím aktivní elektroosmózy je vhodné pro všechny typy porézních zdí, ve kterých dochází k pohybu vody způsobenému kapilárními silami. Jedná se o přímou sanační metodu, která zabraňuje vzlínání vlhkosti do konstrukcí staveb, vysušuje zdivo a následně jej udržuje v suchém stavu, který definuje Česká stavební norma, hodnotou 6,5% vlhkosti pro prostory pod úrovní okolního terénu vlhkosti (1% vlhkosti = 25l vody v m3 zdiva) a pro obytné, či nadzemní prostory hodnotou 3% vlhkosti.


Systém využívající aktivní elektroosmózu se skládá z řídící jednotky, která generuje stejnosměrný elektrický proud do obvodu. Rozvedeném do vlhkostí zasažených zdí objektu. Tento elektrický obvod je přibližně po dvou až třech metrech vybaven kladnými elektrodami (anodami) a do nejnižšího místa objektu je umístěna uzemňovací elektroda (katoda). Celý systém vytváří elektrické pole, které působí na kapilární vzlínající vlhkost, ale nijak nenarušuje běžný chod elektrických spotřebičů v objektu, včetně signálu wifi a zejména je zcela bezpečný pro obyvatele nemovitosti. Elektrické pole vytvořené systémem řídící jednotky a elektrod působí na kapilární vzlínající vlhkost v objektu tak, že dochází k pohybu molekul vody směrem od kladné elektrody (anody rozvedené ve vlhkostí zasažených zdech) k uzemňovací elektrodě (katodě), která je umístěna většinou ve sklepě, případně v nejnižším místě v objektu, tak, aby docházelo k ústupu vlhkosti z obvodových stěn, podlah a příček směrem do sklepních prostor a následně do podzákladí.

Metoda aktivní elektroosmózy využívá k odvlhčení elektrický okruh, skládající se z:

  • Řídící jednotky
  • Kladných elektrod (anod)
  • Záporné elektrody (katody)
  • Vodivé propojení – kabel (vodič prvního stupně)
  • Mokrá zeď – elektrolyt (vodič druhé třídy)