Elektrofyzikální vysoušení zdiva

Elektrofyzikální metoda vysoušení zdiva - obecný popis

Vlhkostní zábrany ztratí po letech svou účinnost, nebo možná nebyly nikdy v dostatečném rozsahu zavedeny, což se týká většiny starých domů. V průběhu let vnikají do zdiva společně s vodou rozpuštěné soli. Tyto soli činí vodu elektricky vodivou, čímž ve zdivu vznikne elektrostatické pole. Kapilárními silami a s podporou elektrostatického pole vzlíná voda ve zdivu až do značných výšek, která může být vytažena až do výše přes 9 metrů. Elektrofyzikální metoda funguje na principu indukce elektromagnetického pole, které posiluje pozitivní náboj molekul vody. Elektromagnetické impulzy otevírají úhel mezi kyslíkovými a vodíkovými atomy vody a přerušují takto krátkodobě soudržnost atomů v molekule vody. Schopnost držení solných iontů na kapilární stěně se formou domino efektu zničí. Protože napětí atomů nyní není jednoznačně směřující ke kapilární stěně, může voda působením vlastní váhy klesat dolů. Tento efekt trvá pouze zlomek vteřiny, než přijde další impulz vysílaný přístrojem a znovu molekuly vody zasáhne. Voda je přitahována k záporně nabité zemině a vlhkost se tak do ní začne ze zdiva odvádět.