Záruční podmínky

Vysušení objektu do 36-ti měsíců pro nadzemní i sklepní prostory na normou dané hodnoty.

Záruka na funkčnost zařízení 20 let a pravidelný záruční servis

Tato záruka zahrnuje pravidelný monitoring vlhkosti v domě, ověřování funkčnosti systému a jeho správného chodu, případnou výměnu jednotlivých částí nainstalovaného systému a konzultační poradenskou činnost v problematice vlhkosti stavby směřující k dlouhodobé péči o zákazníka a jeho plnou spokojenost s dosaženými výsledky odvlhčení stavby.