Výhody elektrofyzikální metody vysoušení zdiva

Proč zvolit elektrofyzikální metodu vysoušení zdiva

 • Vysuší všechny zdi, podlahy i sklepní prostory (nahradí vodorovné i svislé izolace).
 • Bez narušení statiky a běžného provozu v domě.
 • Eliminace možných zdravotních problémů způsobených bydlení ve vlhku.
 • Vhodné pro všechny typy zdiva s pórovitou strukturou (cihla, kámen, atd.).
 • 3-letá záruka na vysušení zdiva na normou dané hodnoty proti vrácení peněz.
 • Dlouhodobá životnost minimálně 30 let (zkoušeno metodou simulovaného stárnutí).
 • 20-letá tradice firmy Drymat s referencemi soukromých osob i veřejných institucí v rámci celé Evropy.
 • Aktuálně nejvýkonnější zařízení tohoto typu na evropském trhu.
 • Nejrozsáhlejší certifikace zařízení mimo jiné také na funkčnost a účinnost, splňuje nejpřísnější technické normy např. i Švédskou TCO2, s možností využití ve školských a zdravotnických zařízeních.
 • Bezúdržbový nepřetržitý a ekologický provoz zařízení.
 • Nízké provozní náklady 20,-- Kč/měsíčně.
 • Záruční a pozáruční servis odbornými kvalifikovanými stavebními techniky s autorizací WTA a ČKAIT (Vědecko-technické společnosti pro obnovu staveb a památek a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví).