Systém Drymat M2030 EO+

Jak funguje systém Drymat M2030 EO+

Systém Drymat M2030 EO+ je unikátní technologií, prověřenou a využívanou v řadě evropských států. Řídící jednotka Drymat je umístěna optimálně nad horní hranici vlhkosti a z ní rozveden elektrický obvod do vlhkostí zasažených stěn. Tento obvod je opatřen elektrodami vyrobenými z ušlechtilých kovů, které odolávají korozi, což garantuje jejich vysokou životnost. Rozestup instalovaných elektrod je závislý na počáteční vlhkosti zdiva, která je změřena při prvotním ohledání objektu naším technickým pracovníkem. Následně je do nejnižšího místa v objektu instalována uzemňovací elektroda, ke které je vlhkost z celé vysoušené stavby směrována a je tak trvale udržována mimo obvodové zdivo, příčky i podlahy.


Součástí řídící jednotky Drymat EO+ je generátor nízkofrekvenčního elektromagnetického vlnění, které působí v rozsahu do dvanácti metrů od řídící jednotky a nahrazuje tak chybějící svislé i vodorovné hydroizolace na ploše o rozsahu přibližně 160 m2. Elektromagnetické pole generované přístrojem působí pouze na vzlínající zemní vlhkost a molekuly vody jsou v daném prostoru tlačeny směrem k zápornému potenciálu zeminy, tudíž mimo (zdi a podlahy ve vysoušeném objektu).

Životnost Ti/Ir elektrod: podle údajů zhotovitele iridiového povlaku je nanesená vrstva v množství 10 gr/m² je opotřebení při zatížení 1 Amp.cca 0,18 gr/m²/p.a. což by představovalo živostnost delší než 20 let.

Funkce jednotlivých částí přístroje při elektroosmóze

  • Funkcí kladných elektrod (anod) je vytvoření kladného pólu elektrického pole. Anody jsou dotovány stejnosměrným proudem z řídící jednotky.
  • Funkce záporné elektrody (katody) je vytvoření protipólu kladným elektrodám, čímž dochází ke vzniku elektrického pole mezi oběma póly. Katoda je dotována stejnosměrným proudem z řídící jednotky a bývá instalována do paty zdiva, pod podlahu nebo do země.
  • Řídící jednotka je vyrobena pro použití ve vlhkém prostředí a připojuje se na síť 220/230 V. Důležité je trvalé připojení řídící jednotky na napájecí síť, přičemž spotřeba proudu je v nízké, téměř zanedbatelné úrovni.
  • Hlavní funkce řídící jednotky jsou – transformace napětí, umožnění zapojení více okruhů, zaznamenávání času funkce zařízení, snímání proudu elektroosmotického okruhu. Zabudovaný počítač kontroluje skutečnou provozní dobu systému. Tak je možné prokázat výpadky způsobené úmyslným odpojením, výpadky sítě nebo jiné poruchy.
  • Vodivé propojení – kabely – jsou používány izolační dvouplášťové kabely pro vlhká prostředí o průměru řezu min 1,5 mm2. Propojení vodičů se řeší prostřednictvím dutých koncovek chráněných „smršťovací hadicí“, která se po tepelném působení smrští a přilne k vodičům. Takto provedený spoj je vodotěsný a zabraňuje přístupu vzduchu.
  • Elektroosmózy lze úspěšně využít v místech, kde jiné přímé sanační metody nelze použít – objekty které jsou částečně nebo zcela ponořeny pod úroveň okolního terénu, v objektech se sklepy či suterény , památkově chráněné objekty.