Doplňkové sanační práce

Doplňkové sanační práce - obecný popis

V rámci komplexnosti našich služeb v oblasti odvlhčování staveb provádíme kromě aktivní elektroosmózy a elektrofyzikální metody rovněž doplňkové sanační práce ke kompletnímu zajištění nemovitostí proti většině druhů vlhkosti. Mezi tyto dodatečné hydroizolační práce patří provádění odkopů obvodového zdiva s provedením drenáží a povrchovými úpravami přesně podle přání zákazníka. Dále provádíme aplikace sanačních omítek, otloukání již degradovaných a vlhkostí zasažených omítek, systémy řízeného odvětrávání sanovaných prostor.

Cílem sanace vlhkého zdiva je dosažení výrazného a trvalého snížení vlhkosti ve zdivu a to jak ve zdivu nad úrovní terénu, tak i ve zdivu sklepním a vytvoření podmínek pro dosažení vhodných tepelně-izolačních vlastností, včetně požadované vlhkosti vzduchu v interiérech budov.

Kompletní sanační systém má u jednotlivých objektů výrazně individiuální charakter. Jeho návrh vychází z důkladného místního šetření a provedené vlhkostního průzkumu. Projekt následného řešení zahrnuje zpravidla kombinaci sanačních metod přímých (aktivní elektroosmóza, elektrofyzikální metoda, chemické injektáže, podřezání zdiva), nepřímých (provedení odkopu, svislých izolací a drenáží ) a dolňkových (aplikace sanačních omítek a odvětrávacích systémů).

Vysušování vlhkého zdiva v každém objektu je i při vytvoření nejúčinnějších a komplexních sanačních systémů procesem dlouhodobým. Vysušení zdiva na ustálené hodnoty je závislé na samotné tloušťce zdiva, na druhu zdiva, na výši původní vlhkosti, na míře zasolení a také v závislosti na využívání sanovaných prostor, zejména na způsobu a intenzitě jejich vytápění a větrání.

Účinnost a dlouhodobou trvanlivost sanačních systémů je možno zaručit za podmínek, že podzemní a nadzemní zdivo není namáháno jinou vodou, než z přírodních zdrojů. Střešní krytina na objektu i žlaby musí být v dobrém technickém stavu, nesmí docházet k únikům srážkové vody z dešťových svodů přímo na zdivo. Voda stékající po povrchu terénu musí být odvedena od pat zdí a nesmí docházet k únikům dešťové a splaškové vody z kanalizace, z přípojek a odpadů uvnitř objektu, k úniku vody z instalací vodovodu. Sanované prostory musí být dostatečně větrány přirozeným nebo nuceným způsobem.