Novinky ze světa odvlhčování budov

Blog
Odsolování zdiva - možnosti a technologie boje proti vysokému zasolení zdiva – část druhá.

Publikováno: 28.02.2021

Článek popisuje základní technologie a postupy, kterými lze značně redukovat obsah stavebně škodlivých solí ve zdivu. V této druhé části článku budou postupně přiblíženy a popsány následující možnosti odsolování zdiva: Aplikace roztoků k neutralizaci solí, možnosti využití aktivní drátové elektroosmózy ke snížení obsahu solí, a nakonec technologie propařování zdiva – parní čištění.

Číst dále
Odsolování zdiva - možnosti a technologie boje proti vysokému zasolení zdiva - část první.

Publikováno: 15.02.2021

Článek popisuje základní technologie a postupy, kterými lze značně redukovat obsah stavebně škodlivých solí ve zdivu. V této první části článku jsou přiblíženy a popsány následující možnosti odsolování zdiva: Odsolování zdiva pomocí odsolovacích obkladů a zábalů a aplikace odsolovacích (kompresních) obětovaných omítek.

Číst dále
Odsolování zdiva – základní informace k boji s nadměrným zasolením zdiva a omítek.

Publikováno: 31.01.2021

Článek Vám poskytuje základní informace pro řešení nadměrného zasolení zdiva a omítek. Shrnuje nutnost provedení odborného průzkumu se zaměřením na určení obsahu a distribuce stavebně škodlivých solí ve zdivu, dále popisuje první kroky při řešení vysokého zasolení a poskytuje cenné rady pro úspěšnou sanaci a rekonstrukci objektů.

Číst dále
Zasolení zdiva - vliv vodorozpustných solí na zdivo a omítky.

Publikováno: 20.01.2021

Článek shrnuje zdroje a mechanismy působení vodorozpustných solí na zdivo a omítky. Odpovídá na otázky, co jsou to stavebně škodlivé soli a kde se ve zdivu berou, jaké jsou hlavní druhy těchto solí a jaké jsou příčiny jejich vzniku a vnikání do zdiva. Popisuje, jaké jsou důsledky vlivu těchto solí na zdivo, omítky a na celou stavbu a jaké škody mohou způsobovat.

Číst dále
Izolace vlhkého zdiva a odstranění vlhkosti na budově střední školy.

Publikováno: 28.12.2020

Obsahem článku je pojednání o poměrně náročné dodatečné izolaci a sanaci vlhkého zdiva střední zdravotnické školy. Je zde popsán komplexní sanační systém, složený z několika navzájem se doplňujících technologií, který byl aplikován v suterénu a v přízemí objektu.

Číst dále
Návrh sanace vlhkého zdiva historické chalupy.

Publikováno: 14.11.2020

Naše společnost řeší často zpracování komplexních návrhů a projektů sanace vlhkého zdiva pro větší stavební firmy, případně pro projektanty. Toto je jeden z takových případů. V článku se dočtete, jaké jsou příčiny a následky nadměrné vlhkosti historické chalupy, jak probíhal vlhkostní průzkum a jaké technologie pro sanaci vlhkého zdiva byly navrženy.

Číst dále